091132_20OtelRixos1

DavutSA®I

e-Posta: davutsari@live.com

Telefon: +90 505 413 29 25, +90 312 313 26 06

Adres: Türk Telekom Teknoloji Başkanlığı

06103 – Aydınlıkevler, ANKARA

.

KİMLİK:

1965 yılında Erzurum – Aşkale – Yeniköy’de doğmuştur.

.

TECRÜBE:

2009 –              Danışman     Türk Telekom Finans Başkanlığı

Operasyon:

İhale Komisyonu Daimi Üyesi; Bütün departmanlarca yürütülmekte olan sosyal ve teknik içerikli uygulama ve projelerde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımlarının yapılması.

Araştırma-Geliştirme (Nazari-Özel):

Proje Sahibi; Rekabet Kurumu ve Bilgi Teknolojileri Kurumunun, maliyet muhasebesi, rekabet şartları ve yerel ağın paylaşıma açılması konularında getirmiş oldukları zorunluluklar çerçevesinde Türk Telekom için yeni bir organizasyon önerisi geliştirme.

Proje Lideri; Türkiye Bilişim Derneği çatısı altında, kamudaki bilişim projeleri ihalelerinde, ‘Kamu – Özel Sektör’ işbirliğini esas alan yeni bir model geliştirme.

Proje Üyesi; Türkiye Bilişim Derneği çatısı altında, performans ölçümü, iş zekası gibi uygulamaları da kapsayan bir ‘Karar-Destek Modeli’ geliştirme.

2007 – 2009     Başkan Yrd.     Türk Telekom Muhasebe–Finans Dairesi Başkanlığı

Yönetim:

Orta Düzey İdari Yönetici; 150’si merkez geri kalanı da taşra teşkilatında istihdam edilmiş 1.000’e yakın personelin sevk-idaresi, yapılan işlerin kontrol ve denetimi.

Operasyon:

Üst Düzey Proje Yöneticisi; Bütçeleme ve ödenek tahsisi.

Proje Lideri; Vergi, muhasebe, mizan ve bilanço gibi finansal ve muhasebesel uygulamalar.

2003 – 2007     Başkan Yrd.     Türk Telekom Araştırma–Planlama D. Başkanlığı

Yönetim:

Üst Düzey İdari Yönetici; 50’ye yakın personelin sevk-idaresi, yapılan işlerin kontrol ve denetimi.

Operasyon: 

Üst Düzey Proje Yöneticisi; ERP – Karar-Destek Modülü için Türk Telekom’a uygun bir model tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması.

Üst Düzey Proje Yöneticisi; Kurumsal performans ölçümü ve kurumsal performansın ölçümü için Türk Telekom’a uygun bir model tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması.

Üst Düzey Proje Yöneticisi; Bilgi toplama, işleme ve istatistik raporları hazırlama.

Üst Düzey Proje Yöneticisi; TTistatsitik yazılımın geliştirilmesi ve uygulanması.

Üst Düzey Proje Yöneticisi; Üst yönetime periyodik raporlar hazırlayıp, sunma.

Proje Üyesi; Süreç analizi ve Toplam Kalite Yönetimi.

Araştırma-Geliştirme (Nazari-Özel):

Proje Sahibi; Türk Telekom’a uygun Analitik Bütçe model önerisi geliştirilmesi.

Proje Sahibi; Bir telefon santralı için ücretlendirme simülasyonu tasarlanması ve bu simülasyon yardımıyla farklı tarife modellerinin parametrik istatistik teknikleri ile analiz edilmesi.

Bilişim’de yeni trend ve teknolojilerin araştırılması.

2001 – 2003     Başmühendis     Türk Telekom İl Müdürlüğü, Kırıkkale

Yönetim:

İdari Yönetici; 50 kadar personelin sevk-idaresi, yapılan işlerin kontrol ve denetimi.

Operasyon:

İşletme Başmühendisi; Transmisyon ve bilişim ağları (data network) sistemlerinin bakım-onarım ve teknik destek hizmetleri.

Proje Üyesi; TEMOS (Telefon Müdürlükleri Otomasyonu) yazılım ve otomasyon projesinin kurulumu, işletimi, bakımı, onarımı ve teknik destek hizmetleri.

Proje Üyesi; İnternet dial-up Bağlantıları için RAS Sistemlerinin kurulumu.

Araştırma-Geliştirme (Nazari-Özel):

Proje Sahibi; Türk Telekom’da ‘Bir Müşteri Talebinin Alınmasından Karşılanmasına Kadar Olan Süreç” hakkında inceleme ve araştırma.

Proje Sahibi; Türk Telekom’da ‘BPR (Değişim Mühendisliği)’nin uygulanabilirliği hakkında inceleme ve araştırma [Doktora Tezi].

1998 – 2001     Müdür V.     Türk Telekom İl Müdürlüğü, Erzurum

Yönetim:

Orta Düzey İdari Yönetici; 100 kadar personelin sevk-idaresi, yapılan işlerin kontrol ve denetimi.

Operasyon: 

Planlama, Yatırım Başmühendisi; $1.416.880.- proje bedelli Erzurum-Palandöken-Yıldızkent Metropol Semti telefon santralının kurulumu.

Planlama, Yatırım Başmühendisi; $1.271.610.- proje bedelli Erzurum-Yakutiye-Tebrizkapı Metropol Semti telefon santralının kurulumu.

Planlama, Yatırım Başmühendisi; $89.152.- proje bedelli Erzurum-Hınıs-Ovakozlu Köyü telefon santralının kurulumu.

Planlama, Yatırım Başmühendisi; $89.152.- proje bedelli Erzurum-Oltu-Çengelli Köyü telefon santralının kurulumu.

Planlama, Yatırım Başmühendisi; $82.784.- proje bedelli Erzurum-Narman-Koçkaya Köyü telefon santralının kurulumu.

Planlama, Yatırım Başmühendisi; Telefon santralı kurlumu kapsamında muhtelif proje bedelli 90 kadar benzeri iş daha…

İşletme Başmühendisi; 20.000 hat kapasiteli Erzurum-Palandöken-Yenişehir Metropol Semti telefon santralının işletme, bakım, onarım ve teknik destek hizmetleri.

İşletme Başmühendisi; 15.000 hat kapasiteli Erzurum-Yakutiye-Merkez Metropol Semti telefon santralının işletme, bakım, onarım ve teknik destek hizmetleri.

İşletme Başmühendisi; 12.000 hat kapasiteli Erzurum-Yakutiye-Sanayi Metropol Semti telefon santralının işletme, bakım, onarım ve teknik destek hizmetleri.

İşletme Başmühendisi; 5.000 hat kapasiteli Erzurum-Oltu İlçesi telefon santralının işletme, bakım, onarım ve teknik destek hizmetleri.

İşletme Başmühendisi; 4.000 hat kapasiteli Erzurum-Aziziye-Dadaşkent Metropol Semti telefon santralının işletme, bakım, onarım ve teknik destek hizmetleri. 

İşletme Başmühendisi; 3.000 hat kapasiteli Erzurum-Horasan İlçesi telefon santralının işletme, bakım, onarım ve teknik destek hizmetleri.

İşletme Başmühendisi; Telefon santralı işletmeciliğinde muhtelif hat kapasiteli 150 kadar benzeri iş daha…

1995 – 1998     Başmühendis     Türk Telekom İl Müdürlüğü, Erzurum

Yönetim:

İdari Yönetici; 20 kadar personelin sevk-idaresi, yapılan işlerin kontrol ve denetimi.

Operasyon: 

İşletme Başmühendisi; KAMBS (Kırsal Alan Merkezi bakım Sistemi) yazılım ve otomasyon projesinin kurulumu, işletimi, bakımı, onarımı ve teknik destek hizmetleri.

Laboratuar (Mükemmeliyet Merkezi) Mühendisi; Ankesörlü telefonların kalite kontrol, montaj, tamir ve bakım hizmetleri.

Laboratuar (Mükemmeliyet Merkezi) Mühendisi; Küçük tip telefon santrallerine ait elektronik devre kartlarının kalite kontrol, tamir ve bakım hizmetleri

Araştırma-Geliştirme (Ameli-Özel):

Proje Sahibi; Atatürk Üniversitesi gider bütçesinin hazırlanması ve harcamaların takibinin otomasyonu için yazılım geliştirme [Yüksek Lisans Tezi].

1989 – 1995     Mühendis     PTT Bölge Başmüdürlüğü, Erzurum

Yönetim:

İdari Yönetici; 20 kadar personelin sevk-idaresi, yapılan işlerin kontrol ve denetimi.

Operasyon: 

Kontrol Amiri; $257.708.- TRT Van Uzundalga Radyo Verici İstasyonu anten direği reflektör topraklaması yapımı [Çok az rastlanır proje].  

Kontrol Mühendisi; $12.029.- TRT  Erzurum Uzundalga Radyo Verici İstasyonu anten direği taban izolatörlerinin değişimi [Çok az rastlanır proje].  

Kontrol Amiri: $566.253.- proje bedelli TRT Erzurum-Ejder Tepesi TV / FM Verici İstasyonu 34,5/6,3 kV indirici trafo merkezi ve 6,3 kV OG yeraltı ENH ile OG ölçü ve koruma sistemlerinin yapımı.  

Kontrol Amiri; $119.262.- proje bedelli PTT Kars-Ardahan-Yoşataşı R/L İstasyonu 34,5 kV OG ENH ile 34,5/0,4 kV trafo yapımı.

Kontrol Amiri: $43.389.- proje bedelli TRT Kars-Tuzluca-Uğurca TV Aktarıcı İstasyonu 34,5 kV OG ENH ile 34,5/0,4 kV trafo, paratoner ve çevre topraklama yapımı.

Kontrol Amiri: $25.479.- proje bedelli TRT Ağrı-Hamur-Yuvacık TV Aktarıcı İstasyonu 34,5 kV OG ENH ile 34,5/0,4 kV trafo, paratoner ve çevre topraklama yapımı.

Kontrol Amiri: OG ENH, trafo, paratoner ve çevre topraklama yapımı kategorisinde muhtelif proje bedelli 150 kadar benzeri iş daha…

Kontrol Mühendisi; $233.278.- proje bedelli Erzurum-Gezköy santral ve PTT hizmet binası yapımı.

Laboratuar (Mükemmeliyet Merkezi) Mühendisi; Küçük tip telefon santrallerine ait elektronik devre kartlarının kalite kontrol, tamir ve bakım

Araştırma-Geliştirme (Ameli-Resmi):

Proje Mühendisi; TTE 500A ve 100AT tipi telefon santrallerinde ücretlendirme sisteminin değiştirilmesi ve şehirlerarası-milletlerarası çağrılar için detaylı fatura verebilmesine imkan sağlayacak elektronik devre tasarımı.

1988 – 1989     Asteğmen     TSK, İstanbul, Urfa (Vatani Görev)

1987 – 1988     Mühendis     PTT Bölge Müdürlüğü, Erzurum

Yönetim:

Alt Düzey İdari Yönetici; 10 kadar personelin sevk-idaresi, yapılan işlerin kontrol ve denetimi.

Operasyon:

Kontrol Mühendisi: $87.651,- proje bedelli Kars-Akyaka santral ve PTT hizmet binası yapımı.

Kontrol Mühendisi: $60.855,- proje bedelli Ağrı-Doğubayazıt-Suluçam santral ve PTT hizmet binası yapımı.

Kontrol Mühendisi: PTT, Kars-Göle R/L binası yapım işi, $82.322,-

Kontrol Mühendisi: Telekomünikasyon sistem salonu ve PTT hizmet binası yapımı kapsamında 50 kadar benzeri iş daha…

1986 – 1987     Mühendis     ERA-BES, İstanbul (Özel Sektör)

Araştırma-Geliştirme:

Proje Mühendisi; Ankara Kocatepe Cami Konferans Salonu’nda yapılacak olan uluslararası konferanslarda, oturumların başkanlı yahut başkansız olarak yönetilebilmesi, söz hakkı istenmesi ve verilmesi, konuşmaların çeşitli dillere simültane tercüme edilmesi, oylamaların ve sonuçlarının elektronik ortamda yapılmasına ve bütün bunların bir bilgisayar destekli kontrol sistemi ile yönetilmesine imkan verecek olan düzeneğin tasarımı.

1982 – 1986     Teknisyen     İnşaat ve Müteahhitlik Şirketleri (Özel Sektör)

1979 – 1982     İşçi                Pazarlama ve Hizmet Şirketleri (Özel Sektör) 

.

EĞİTİM:

Diploma:

Doktora: Düzenleyen: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı; Tarih-No: 22.10.2002–256.

Yüksek Lisans: Düzenleyen: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı; Tarih-No: 07.1996–111.

Lisans: Düzenleyen: KTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü; Tarih-No: 25.07.1986–86CAAD22.

İlk-Orta-Lise: Erzurum Veyisefendi İlkokulu, 1976; Erzurum 23 Temmuz Ortaokulu, 1979; Erzurum Endüstri Meslek Lisesi, 1982.

Diğer:

İngilizce Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi: Düzenleyen: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü; Tarih-No: 10.10.1993–1834.

Adobe (Photoshop CS6, Illustrator CS6, InDesign CS6) Eğitici Sertifikası: İçerik: Bilgisayar Destekli Dijital Medya Tasarımı; Süre: 40 işgünü; Düzenleyen: MedyaSoft; Tarih-No: 25.02.2013–.

Autodesk (AutoCAD, 3ds Max, Inventor, Revit, Maya) Eğitici Sertifikası: İçerik: Bilgisayar Destekli Dijital Mühendislik Tasarımı; Süre: 40 işgünü; Düzenleyen: MedyaSoft; Tarih-No: 25.02.2013–.

MBA PowerPak Sertifikası: İçerik: Master of Business Administration pilot eğitimi; Süre: 8 işgünü; Düzenleyen: Global Resources Şirketi, California-USA; Tarih-No: 15.10.2004–.

Katılım Belgesi: İçerik: HP Mercury Program/Proje Yönetimi ve Üst Düzey Proje Yöneticisi; Süre 2 işgünü; Düzenleyen: Türk Telekomünikasyon A.Ş.; Tarih-No: 07-08.09.2007–.

Katılım Belgesi: İçerik: Yöneticilere Finans; Süre 2 işgünü; Düzenleyen: Boğaziçi Üniversitesi, Yaşamboyu Eğitim Merkezi; Tarih-No: 13.02.2007–.

Uzmanlık Belgesi: İçerik: Yapı içi kuvvetli akım tesisatı, yapı içi zayıf akım tesisatı, iç aydınlatma, asansör, yürüyen merdiven, yürüyen yol, topraklama, potansiyel dengeleme ve paratoner; Düzenleyen: Elektrik Mühendisleri Odası; Tarih-No: 28.08.2000–2096.

Sempozyum: İçerik: Kamu Kaynaklarının Etkili Yönetimi, Stratejik Planlama ve İzleme; Süre: 4 saat; Düzenleyen: KALDER; Yer: ODTÜ-Ankara; Tarih-No: 10.06.2004–.

Kurs: İçerik: 7/ISDN Protokolleri; Süre: 5 işgünü; Düzenleyen: NETAŞ; Yer: İstanbul; Tarih-No: 07.04.2000–.

Kurs: İçerik: Kırsal Alan Merkezi Bakım Sistemi; Süre: 5 işgünü; Düzenleyen: ERICSSON; Yer: Ankara; Tarih-No: 11.02.2000–.

Kurs: İçerik: DMS SuperNode Translation; Süre: 5 işgünü; Düzenleyen: NETAŞ; Yer: İstanbul, Tarih-No: 04.12.1998–.

Kurs: İçerik: SuperNode/No.7 İşletme ve Bakımı; Süre: 10 işgünü; Düzenleyen: NETAŞ; Yer: İstanbul; Tarih-No: 27.02.1998–.

Seminer: Konu: İşaretleşme Teknikleri; Süre: 5 işgünü; Düzenleyen: TÜRK TELEKOM; Yer: Trabzon; Tarih-No: 25.08.2000–1166.

Seminer: İçerik: Elektrik; Süre: 5 işgünü; Düzenleyen: PTT; Yer: İzmir; Tarih-No: 29.06.1990–3080.

Seminer: İçerik: Elektrik; Süre: 5 işgünü; Düzenleyen: PTT; Yer: Ankara; Tarih-No: 25.12.1987–.

.

ESER:

Akademik:

Doktora Tezi: İşin Yeniden Süreçlenmesi ve Türk Telekom İçin Uygulanabilirliği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2002. (Yayınlanmamış)

Yüksek Lisans Tezi: Sistem Geliştirilmesi ve Gider Bütçesi Alt Sistem Uygulaması, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 1996. (Yayınlanmamış)

Lisans Tezi: Kavşaklarda Trafik Sıkışıklığının Sebep Olduğu Zaman Kaybını Önleyebilecek Sinyalizasyon Sistemi, KTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Trabzon, 1986. (Yayınlanmamış)

Makale: “İşin Yeniden Süreçlenmesi Yaklaşımının Temel katalizörü Olan Bilgi Teknolojisi İçin Ucuz Bir Etkinleştirici: İnternet Teknolojisi”, Standart, TSE, Sayı: 480, ISSN: 1300–8366, Ankara, 2001.

Makale: “Nesneye Yönelik Sistem Geliştirmede Yeni Bir Metodoloji: Çizelgelerle Sistem Geliştirme”, Journal of Economics and Administrative Sciences, Atatürk Üniversitesi, Volume: 17, Number: 1–2, ISSN: 1300–4646, Erzurum, 2003.

Diğer:

Makale: “Sosyal ve Beşeri Açıdan Değişim”, Telekom Dergisi, Telekom Mühendisleri Derneği, Sayı: 10, Ankara, Nisan–2002.

Makale: “Biz Bize Çalıp Oynamayalım”, İlk Ses 12 Mart, Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı, Sayı: 5, Ankara, Mart–2003.

Köşe Yazısı: Erzurum’da, günlük olarak çıkmakta olan Erzurum Gazetesi’nde, 1999 yılından beri kendisine tahsis edilmiş olan “Sarı Işık” adlı köşede, güncel olaylara ilişkin çeşitli yorumları düzenli olarak yayınlanmaktadır.

.

DİĞER NİTELİKLER ve İLGİ ALANLARI:

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası üyesi,

Türkiye Bilişim Derneği üyesi,

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti üyesi,

İngilizce ve Almanca bilmekte

Kayak yapmakta ve satranç oynamakta

Evli ve iki çocuk babası

.

REFERANSLAR:

Ne düşünüyorsunuz?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>