010319_Askaleliler

Aşkaleliler Derneği

By saridavut, March 19, 2001

HEMŞEHRİCİLİK, çeşitli kesimlerden insanların aynı çatı altında toplamasında oldukça etkili bir faktördür. İnsanlar, hemşericilik duyguları altında kendiliklerinden kolayca bir araya gelirler.

Zaten bu tip toplanmaların kurumsallaşmış hali olan “hemşeri dernekleri” de tamamen gönüllülerin katılımı ve gayreti ile oluşmuştur.

Hatta bir araya gelip teşekkül oluşturmayı bile “ancak emirle gerçekleştirme” gibi bir geleneğimiz olduğunu da dikkate alırsak, bu durum daha anlamlı bir hal alır.

 

ELBETTE bu insanları bir araya getiren yegâne faktör, hemşericilik duyguları değildir.  Bireysel veya ortak çıkarlar, çok daha önemlidir.

Bu halleriyle sıkı kulis faaliyetleri yürütmek için oldukça uygun zemin oluşturur, hemşeri dernekleri.

Tabi siyasetçilerin arayıpta bulamadıkları yerlerin başında da gelirler, hele seçim arifelerinde…

 

AŞKALELİLER Derneği de memleketimizdeki hemşeri derneklerinden birisidir.

Kapısının sürekli açık olması, onu diğer hemşeri derneklerinden ayıran en belirgin özelliğidir. Belki bu özelliğinden olsa gerek müdavimleri de oldukça fazladır.

Hatta adını Aşkale’den almış olmasına rağmen, bu müdavimlerin çoğunun Aşkale ile bir alakası da yoktur.

 

PROF. Dr. Hüseyin Akyüz, Ziraat Mühendisi Ali İçoğlu, Emekli İşçi Lütfü Keskin, Tacettin Güneyi, Ali Yaşar Turgut, Metin Külekçi, Semih Çatal, Hikmet Akçalı, Kimyager Kenan Yakut, İnşaat Mühendisi Yaşar Sekban, Abdurrahman Zeynel…

Bunlar, Hüseyin Akyüz Hocamın dernek salonunda Türk Eğitimcileri üzerine yapmış olduğu konuşmayı izleyenler arasında isimlerini hatırlayabildiklerim.

 

SOHBET olur da tartışma olmaz mı? Nitekim bir ara, Dernek Başkanı Ferit Yıkmış’ın Ziraat ve Eğitim Fakültesi mezunlarının asli işleri dışında her göreve hevesli olmalarını eleştirerek:

~Dairelerdeki hademe müdürlüklerine bile talipli oluyorlar, demesiyle alevlenen tartışma, öğretmenlerin ve ziraatçıların içinde bulundukları durumun özetlenmesiyle son buldu.

 

HA, ilginç bir özelliği daha vardır bu Aşkaleliler Derneğinin: Dernek salonunda yapılan her türlü siyasi dedikodu, bir şekilde muhakkak ilgilisine ulaştırılır.

Az kalsın unutuyordum(?)…

 

NOT: 19 Mart 2001 tarihli Erzurum Gazetesi‘nde yayımlanmıştır.

Ne düşünüyorsunuz?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>